T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hizmet Alanlarımız
 

HİZMET ALANLARIMIZ

  1. Dijital Röntgen
  2. Dijital Mamografi
  3. Kemik Dansitometresi
  4. Ultrason-Ultrason Doppler
  5. Girişimsel İşlemler