T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta Yükümlülükleri


Hasta ve Hasta Yakınları

•Sağlık Bakanlığının ve dolayısı ile hastane idaresinin belirlediği çalışma kurallarına uyulmalıdır.

• Hasta ile ilgili bilgileri hastanın tedavi ve bakımından sorumlu kişilere tam ve doğru olarak aktarmalıdır.

• Tanı ve tedaviyle ilgili açıklamaları anlamakta güçlük çektiklerinde, bu durumu hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmeli ve akla gelen tüm soruları sormalıdır. 

• Tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmelidir.

• Hastanın tıbbi durumu hakkında bilgilendirildikten ve açıklamaları doğru anlayıp anlamadıklarından emin olduktan sonra, alınacak kararlara aktif olarak katılmalı, yapılan tedaviye onay verip vermediğini bildirmelidir.

• Hastanın sağlığı ile ilgili birimlere nasıl ulaşılacağı ve buralardan nasıl yararlanılacağı hakkında soru ve görüşlerini kurumun ilgili birimlerine iletmelidir.

• Adi soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

• Randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı olmalıdır.

• Sağlık hizmetlerinin mali sorumluluğu ya da sağlık güvence sistemiyle ilgili konular hasta ve yakınlarına aittir.

• Diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını göz önünde bulundurmalı, hasta ve çalışanlarla iletişimlerinde saygı kurallarına uymalıdır.